5 okt 2023

Werkconferentie Leven Lang Ontwikkelen in mbo-onderwijs

Op donderdag 5 oktober 2023 vond bij Gilde Opleidingen in Roermond een belangrijke werkconferentie plaats.

De werkconferentie bracht verschillende partijen samen die zich binnen de regio bezighouden met leven lang ontwikkelen (LLO). Het evenement bood een platform om samen te werken, ideeën uit te wisselen en de regionale samenwerking te versterken, met als uiteindelijk doel het bevorderen van LLO-trajecten in de mbo-sector.

Bij de werkconferentie waren Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Limburg en de verschillende regionale opleidingscentra (ROC’s): VISTA College, Yuverta en Gilde Bedrijfsopleidingen aanwezig. De opleidingsadviseurs, accountmanagers en andere professionals van deze organisaties kwamen samen om te verkennen hoe ze gezamenlijk een verbinding kunnen leggen en elkaar kunnen versterken. Aangezien de adviseurs en accountmanagers allemaal in contact komen met dezelfde werkgevers en het thema LLO bespreken, was er een duidelijke behoefte om de krachten te bundelen en efficiënter samen te werken.

Vanuit de regionale arbeidsmarkt wordt steeds meer een beroep gedaan op het om-, op- en bijscholen van werkenden en werkzoekenden. Het thema leven lang ontwikkelen is cruciaal in een tijd van snelle veranderingen door automatisering, robotisering, digitalisering en andere factoren. De werkconferentie bood de adviseurs de kans om elkaar beter te leren kennen, de behoeften van de arbeidsmarkt te delen en de samenwerking te versterken.

Het programma bestond uit een presentatie van het UWV over trends en ontwikkelingen in de regio die van invloed zijn op het mbo-opleidingsaanbod. Daarna gingen de deelnemers in gesprek per domein om te bespreken hoe de arbeidsmarktuitdagingen kunnen worden aangepakt door de ROC's en SBB, en wat daarvoor nodig is.

We kijken terug op een succesvolle werkconferentie. De deelnemers gingen naar huis met nieuwe inzichten en een sterker netwerk om de cruciale taak van een leven lang ontwikkelen in het mbo-onderwijs voor de regio aan te pakken.

Voor meer informatie over toekomstige initiatieven en samenwerkingen op het gebied van leven lang ontwikkelen kunt u contact opnemen met SBB, Gilde Bedrijfsopleidingen, VISTA College of Yuverta.