20 feb

GBO en lokale zorgondernemers

Samengestelde bbl-opleiding van Gilde Bedrijfsopleidingen en lokale zorgondernemers verhoogt kwaliteit kleinschalige zorg

In september van het afgelopen jaar is Gilde Bedrijfsopleidingen gestart met de lancering van een nieuwe, samengestelde bbl-opleiding in samenwerking met lokale zorgondernemers. Deze ondernemers, in partnerschap met Proteion, leveren kleinschalige zorg voor een specifieke doelgroep. De op maat gemaakte opleiding is specifiek ontworpen om personeel in deze zorgondernemingen op te leiden met vaardigheden die verder reiken dan alleen verzorging of verpleging. Er wordt meer aandacht besteed aan de wensen van de bewoner en het leveren van persoonlijke zorg.

Inspelen op specifieke zorgbehoeften
In de zorgondernemingen van de lokale zorgondernemers is er een groeiende behoefte aan medewerkers met extra vaardigheden, zoals meer zelfstandigheid, meer nadruk op de bewoner zelf en veel persoonlijke aandacht. "Bij deze lokale zorgondernemingen staat het welzijn van de mens en de kwaliteit van leven centraal. Hospitality speelt hier een belangrijkere rol. De medewerker moet in principe een alleskunner zijn, hij of zij kan immers veel minder terugvallen op bestaande structuren en disciplines" aldus Loeki Geenen van Huys Waerenberg, een van de lokale zorgondernemers. Om aan deze behoeften te voldoen, is Gilde Opleidingen gestart met een samengestelde bbl-opleiding (Helpende Zorg/Welzijn, Verzorgende-IG & Mbo-verpleegkundige), die de medewerkers in staat stelt om beter te kunnen inspelen op de veranderende behoeften van kleinschalige zorgondernemingen.

Unieke samenwerking
Met veel enthousiasme zijn beide partijen aan deze samenwerking begonnen. De samenwerking is ontstaan na een toevallige ontmoeting en een gemeenschappelijk belang voor het aanbieden van goede zorg. Deze unieke samenwerking heeft geleid tot een opleiding die op een vernieuwde manier van lesgeven inspeelt op de huidige behoeften. Zo verzorgen zorgondernemers zelf gastlessen op basis van verschillende thema’s en wordt het onderwijs vormgegeven door middel van challenges. Challenges vormen een methodiek om studenten actief te betrekken. "Dit is een alternatieve leermethode waarbij de leervraag van de student centraal staat en de docent steeds meer de rol van coach op zich neemt" zegt Ellen Theunissen, docent van de opleiding.

Voordelen voor zorginstellingen en deelnemers
Zowel de kleinschalige zorgondernemingen als de deelnemers aan de bbl-opleiding ervaren grote voordelen. "De lessen zijn een weerspiegeling van een team in de beroepspraktijk. De klas is als het ware een mini-cultuur, waardoor ze snel van elkaar leren en de praktijk echt nabootsen" vertelt Yvonne Freriks, coördinator diplomagerichte trajecten bbl. Medewerkers ontwikkelen hierdoor niet alleen meer assertiviteit, maar worden ook mondiger en verwerven essentiële vaardigheden voor het voeren van gesprekken en het leveren van hoogwaardige zorg. Voor zorgondernemingen resulteert dit in een verbeterde kwaliteit van dienstverlening en welzijn voor hun bewoners.

Samen leren, samen opleiden
In september 2023 begon de eerste groep met de geheel vernieuwde bbl-opleiding. In een relatief korte periode werd de opleiding opgestart; de eerste gesprekken vonden plaats in februari 2023. Opleiden is hier een gezamenlijke inspanning, met alle uitdagingen en leermomenten van dien. Het is samen leren, vallen en weer opstaan. "De opleiding bevindt zich nog in volle ontwikkeling en vereist hier en daar aanpassingen, maar door dit gezamenlijk te doorlopen, ontstaat niet alleen een leerrijke ervaring maar ontdek je tevens waar behoeften liggen." aldus Mathilda van der Zanden, docente Zorg en Welzijn.

Meewerkende lokale zorgondernemers:

 

Meer informatie over de opleiding?
Voor meer informatie over de bbl-opleiding en inschrijvingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Yvonne Freriks via y.freriks@rocgilde.nl