NOA-test

& advies

NOA-test + adviesgesprek

De NOA-test geeft een beeld van opleiding, werkervaring, zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke traumatisering), werkzoekgedrag, taalniveau Nederlands en Engels, leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties.

Algemene info

De NOA-test is een online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee een eerste beeld gevormd kan worden op basis waarvan men een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. Deze vervolgtrajecten kunnen in de richting van taal, zorg, opleiding of werk zijn.

De test is beschikbaar in 5 verschillende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Arabisch
 • Farsi
 • Tigrinya

 

De NOA-test wordt via de computer gemaakt en geeft inzicht in onder andere de leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een persoon. Ook geeft deze aan op welk taalniveau de deelnemer zit en welk taalniveau mogelijk haalbaar is in de toekomst. In de test zit ook een gedeelte 'capaciteiten'. Hierin wordt het algemene capaciteitenniveau gemeten, geanalyseerd (vaardigheid om overzicht te krijgen over informatie en deze te begrijpen) en de componenten (het meten van ruimtelijk inzicht). De rapportage is in het Nederlands mits er gekozen is voor een andere taalkeuze. Dan is de rapportage in beide talen, Nederlands en de gekozen taal.

Na afname van de NOA-test worden de toetsresultaten besproken met de deelnemer en advies gegeven over taalniveau en opleiding. De aanvrager ontvangt na afloop de testrapportage en het gespreksverslag van zijn klant dan wel werknemer.

De rapportage bevat de volgende onderwerpen:

 • Persoonsgegevens
 • Nederlandse taalcursussen
 • Talen
 • Hobby's
 • Opleidingen (in Nederland en land van herkomst)
 • Werkervaring (in Nederland en land van herkomst)
 • Stage, opleidings- en werkwensen
 • Motivatie en werkzoekgedrag
 • Capaciteiten
 • Taaltest Nederlands
 • Engels tekstbegrip (basis)
 • Persoonlijkheid
 • Competenties
 • Wensen en advies
 • Taalscholingsadvies
 • Onderwijsadvies
 • Overzicht van de belemmerende en zelfredzaamheidsfactoren, denk aan:
  • lichamelijke gezondheid
  • psychische gezondheid
  • stress of emotionele problemen
  • traumatische ervaringen
  • financiële problemen
  • verslavingsproblemen
  • algeheel welbevinden

 

 

 

ik ben geïnteresseerd

Vereiste vooropleiding

Geen vooropleiding noodzakelijk.

Over de cursus

location_on

Locatie Gilde Opleidingen;

 • Roermond, Kasteel Hillenraedtstraat 1
 • Venlo, Hagerhofweg 15
insert_invitation
Duur: 0-1 maand

4 uur in totaal:

 • 3 uur - NOA-test
 • 1 uur durend adviesgesprek

 

Afname NOA-test afname

(max. 3 personen)

woensdagochtend 9.00 - 12.00 uur

Kosten

€295,00 per persoon

Te behalen

NOA-rapportage en gespreksverslag (toets en advies)

Over jou

Doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen
Nauwkeurig
Nauwkeurig
Stressbestendig
Stressbestendig
Zelfstandig
Zelfstandig