Procesoperator

ondersteunen

Je leert alles wat nodig is van procestechniek om op een goede manier samen te kunnen werken met procesoperators om zo verbeteringen door te kunnen voeren in het proces of product.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • vakkennis procestechniek om samen met:
  • procesoperator problemen op te lossen
  • procesoperator verbeteringen door te voeren
 • schema's lezen
 • procesverloop
 • procesbesturingen
 • regelingen
 • instrumentatie
 • werken met procesbesturingssystemen

 

Voor medewerkers die in de procesindustrie werken, maar geen operator zijn, is het noodzakelijk om basiskennis van procestechniek te hebben. 

Na afronding van deze inleiding heb jij de theorie toegepast op het eigen proces en product. Je kunt schema's maken en lezen maar ook in de praktijk toepassen. Je kent de apparatuur in regel- en stuurkringen en kent het werkingsprincipe van deze apparatuur. Jij kunt regel- en stuurkringen beschrijven en afwijkingen signaleren en actie hierop nemen. Jij kunt informatie opzoeken in procesbeheersingssystemen en storingen signaleren. Daarnaast heb je inzicht in acties die operators kunnen nemen om met signaleringen en alarmen om te kunnen gaan.

ik ben geïnteresseerd

Voor wie?

Procesindustrie medewerkers in bezit diploma mbo niveau 2 of 3

Over de cursus

location_on

Online training, 6 weken,

zelfde dag en tijd,

studielast 24 uur.

 

Twee verplichte individuele begeleidingsgesprekken voor het maken van praktijkopdrachten.

Kosten

Op aanvraag

 

Te behalen

Bewijs van deelname

Voor wie?

Behulpzaam
Behulpzaam
Luistervaardig
Luistervaardig
Teamspeler
Teamspeler

'In samenwerking met Technicom'