Tussen nu en 2040 daalt landelijk de bevolking in de leeftijd tot 20 jaar met bijna 7 procent. Studentenaantallen gaan dus ook krimpen. Daarnaast verandert door bijvoorbeeld nieuwe technologieën het werkveld ook voortdurend. Hoe maak je als werkgever je bedrijf toekomstproof in deze sterk veranderende arbeidsmarkt?

Het antwoord: met Gilde Bedrijfsopleidingen. Bij Gilde Bedrijfsopleidingen zorgen we er met op maat gemaakte bijscholing en opleidingen (in het kader van leven lang leren) voor dat een bedrijf toekomstproof is. Dat bedrijven de juiste gekwalificeerde vakmensen en talentvolle stagiaires krijgen en de competenties van het personeel up to date zijn. 

Denk aan verschillende mogelijkheden voor bbl-opleidingen, maar ook niet bekostigde opleidingen, kortdurende cursussen en trainingen. Sommige zijn al voorhanden, andere willen en kunnen we in co-creatie ontwikkelen. Per branche gaan we actief op zoek naar de actuele opleidingsbehoeften en innovatiekansen in de regio.