8 jul 2019

Uitreiking eerste
certificaten nieuwe training

8 jul 2019

Uitreiking eerste certificaten nieuwe training

De pedagogisch medewerkers van Leef Kind in Swalmen zijn de eersten die een certificaat in ontvangst mochten nemen van de nieuwe training Werken met baby’s. Deze training werd als pilot aangeboden door Gilde School voor Pedagogiek.

Investeren in kwaliteit van medewerkers
6 dagdelen zijn de medewerkers in de avonduren aan de slag gegaan met de nieuwe training en met succes. Yvonne Vullers, kwaliteitsmanager en pedagogisch coach bij Leef Kind, legt uit waarom bijscholing voor de organisatie van groot belang is. “Kinderen ontwikkelen zich in fases met in iedere fase een andere behoefte. Baby’s hebben iets anders nodig dan dreumesen en peuters. Wij passen onze opvang hierop aan, door op te vangen, te volgen en te versterken. Onze pedagogisch medewerkers zijn, na het behalen van het certificaat, nog beter in staat om met liefde ‘klein te kijken’ naar een baby.”

Inspelen op behoeftes
De Gilde School voor Pedagogiek is verheugd met de komst van dit nieuwe keuzedeel. “We zien dat in het bedrijfsleven steeds meer behoefte is aan mogelijkheden rondom het bijscholen van medewerkers”, aldus Adrienne Gijsen, die vanuit Gilde Opleidingen verantwoordelijk is voor de maatwerktrajecten. “Met de komst van deze nieuwe training kunnen we bedrijven helpen zich te onderscheiden door extra kwaliteit te bieden.”