Eerder verworven competenties

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties

EVC beoogt de erkenning en waardering van wat iemand heeft geleerd op school en op het werk of in de privé-sfeer. De waardering vindt plaats aan de hand van de kwalificatiestructuur in het MBO (kwalificatiedossiers).
De toetsing van EVC gebeurt individueel en aan de hand van portfolio- en criteriumgericht onderzoek. Kennis en ervaring wordt aan de hand van objectief bewijsmateriaal getoetst en vastgesteld. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van diploma’s, certificaten, getuigschriften, verslagen van functioneringsgesprekken en door de kandidaat opgestelde beroepsproducten zoals rapportages en analyses.

 

Duur van een EVC-traject
Gilde Opleidingen streeft ernaar om met een gezamenlijke inspanning van de kandidaat een EVC-traject binnen vijf maanden af te ronden. Afhankelijk van het niveau kan de benodigde investering in tijd van de kandidaat variëren van circa van 40 tot 80 uren.

 

Kosten van een EVC-traject
Voordat een EVC-traject wordt gestart wordt de opdrachtgever een offerte aangeboden. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de aanbieding dan wordt een EVC- overeenkomst opgesteld waarin de prijs en overige voorwaarden voor het traject is vastgelegd.

De kosten van een EVC-traject bedragen € 1.390,- per persoon exclusief btw.

 

Voorwaarden aan deelname aan een EVC traject
De belangrijkste voorwaarde is dat deelnemers vrijwillig deelnemen en voldoende gemotiveerd zijn om een EVC-traject in te gaan. De kandidaat moet een helder doel voor ogen hebben en zijn/haar verwachtingspatroon moet aansluiten op de reële mogelijkheden.

 


Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.